LVR Flote

Jaunumi

LVR Flote uzskata, ka koordinēta tehnisko pakalpojumu nodrošināšana ostās ir būtisks ostu globālo konkurētspēju veicinošs aspekts ilgtermiņā

SIA “LVR Flote” ir ostu tehnisko pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina ostām hidrogrāfijas, navigācijas tehnisko līdzekļu apkalpošanas, avārijas seku likvidācijas, kuģu nomas, ledus laušanas un citus infrastruktūras apsaimniekošanas pakalpojumus. LVR Flote pakalpojumus sniedz kopš 2010.gada. Ar savu gados krāto pieredzi, zinām, ka kvalitatīvi, efektīvi un droši ostas pakalpojumi ir priekšnosacījums ostu darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, tāpēc mūsu uzņēmuma misija ir – ar savu pakalpojumu klāstu dot pienesumu Latvijas ostu konkurētspējai.

Pielāgošanās transporta nozarē ir nepārtraukts process, jo transporta nozares pastāvēšanas pamatā ir spēja reaģēt uz pārmaiņām – ģeopolitiskām, ģeogrāfiskām un tehnoloģiskām. Jo veiksmīgāka ir transporta sistēmas pārstāvju sadarbība, jo veiksmīgāk tā spēj piemēroties jauniem apstākļiem. 

Kā pieredzējis nozares pārstāvis, LVR Flote uzskata, ka koordinēta tehnisko pakalpojumu nodrošināšana ostās ir būtisks ostu konkurētspējas aspekts, kas sekmētu finanšu resursu efektivizāciju, racionāli izmantojot tehniskos resursus un vienlaikus sasniedzot vides mērķus.

Ir virkne pasaules labās prakses piemēri, kas uzskatāmi pierāda, ka sadarbība ostu tehnisko jautājumu risināšanā ir efektīvs un produktīvs instruments, un šāds ostu tehnisko pakalpojumu konsolidācijas prakses rezultāts ir ostu globālās konkurētspējas stiprināšana. Piemēram, Francijā jau 1979.gadā tika ieviests lielo ostu sadarbības modelis padziļināšanas darbu nodrošināšanā, izveidojot atsevišķu ekonomisko interešu grupu (EIG “DRAGAGES-PORTS”), kuras  dibināšanas mērķis ir dziļumuzturēšanas izmaksu optimizēšana un flotes nodrošināšana dalībnieku vajadzībām. Minētās interešu grupas dalībnieki ir valsts un Francijas lielāko ostu – Dunkerka, Nantes-Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordo, Marseļa, HAROPA un Hauts-de-France reģions – pārvaldes. Izmantojot attiecīgo sadarbības platformu, kas ir padziļināšanas kuģu flotes operators, ostas sinerģiski sadarbojas regulāro padziļināšanas darbu veikšanā. Šīs sadarbības formas pamatā ir efektīva tehnisko un finanšu resursu pārvaldība, efektīva darbu plānošana ilgtermiņā un vienota atbildība valsts ostu attīstības mērķu sasniegšanā.

Minēto piemēru var attiecināt arī uz Latvijas ostām ļoti aktuālu tehnisko vajadzību –  zemessmēlēja pakalpojumiem. Ostās, kur vēja un straumju ietekmē veidojas smilšu sanesumi un grunts ir jātīra, kā tas ir, piemēram, Ventspilī, zemessmēlēja pakalpojumi ir regulāri nepieciešami. Vienas ostas vajadzībām atsevišķas tehnikas iegāde ir milzīga investīcija, taču arī Liepājai un Rīgai šāda tehnika noderētu, protams, ņemot vērā katras ostas specifiskās vajadzības. Ja resursu iegādi ostas plānotu veikt centralizēti, kopējās izmaksas dalot starp ostām atbilstoši specifikai un noslodzei, šāda sadarbība tieši pierādītu sinerģisku rīcību un efektīvu saimniekošanu. Pretējā gadījumā ostu sadarbības vājo vietu veiksmīgi izmanto un turpinās izmantot ārvalstu uzņēmumi, atņemot peļņas daļu, kuru būtu iespējams investēt ostu attīstībā.

Tehniskajā darbā ostu savstarpējā izolētība nav kopējo konkurenci veicinoša. Tāpēc, saderīgi ar LVR Flote darbības stratēģiju, esam izveidojuši un arī turpinām attīstīt veiksmīgu sadarbību ar Latvijas ostām. Savas līdzšinējās sadarbības pieredzē varam secināt, ka ostu iekšējā konkurence reizēm ir tikai vietai piederīga inerce. Mūsu partneri ostās piekrīt – ja katrai ostai piederoša atsevišķa aktīva kā resursa atdevi spēj nodrošināt tikai par (piemēram) 50%, tad, ņemot vērā tā uzturēšanas izmaksas, rodas jautājums par efektīvu resursu pārvaldību un no tās izrietošās sekas. Taču, izveidojot sistēmu un vienojoties par loģiski ērtu darbu grafiku, ir iespējams panākt krietni augstāku produktivitātes rezultātu, efektīvāku finanšu pārvaldību, racionālu tehnisko resursu izmantošanu, mazāku birokrātiju un visnotaļ ievērojamu kopējā CO2 nospieduma samazināšanu.

Kopumā Latvijas ostu savstarpējai sadarbībai – īpaši sadarbībai kvalitatīvu, efektīvu un drošu ostas pakalpojumu (kas ir būtiski ostu konkurētspējas faktori kravu pārvadājumu tirgū) nodrošināšanā ir krietns izaugsmes potenciāls.

Ilgtermiņā rūpējoties par Latvijas ostu un valsts konkurētspēju, šobrīd pieņemtajiem lēmumiem ir jābūt pārdomātiem, racionāliem un uz rezultātu mērķētiem. Lai šā brīža darba kārtībā esošā ostu reforma sasniegtu savu mērķi, tās uzdevumam ir jābūt – rast labāko veidu, kā efektīvi risināt būtiskos ostu dienaskārtības jautājumus gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, kas primāri nodrošina ostu dzīvotspēju, globālo konkurētspēju un ilgtspēju. Korporatīvā pārvaldība un tieši tās izpausmes galvenie aspekti, t.i. vides, sociālie un pārvaldības aspekti ir vitāli svarīgi ostu efektīvā pastāvēšanā.

LVR Flote ir pārliecināta, ka mūsu piedāvātais sadarbības modelis tehnisko pakalpojumu jomā ir saimnieciski pamatotākais veids, kādā praktiski īstenot efektīvu ostu pārvaldību – veicinot Latvijas ostu kopējo sinerģiju, ļaujot ostu pārvaldēm koncentrēties uz klientu piesaistes un stratēģiskās vadības jautājumu risināšanu, novēršot sadrumstalotību tehnisko pakalpojumu un resursu pārvaldības jomā, atslogojot ostu pārvaldes no birokrātiskām procedūrām un iepirkumu administrēšanas, kā arī nepieļautu Latvijā ģenerētā kapitāla aizplūšanu uz citām valstīm, tādējādi stiprinot Latvijas ostu globālo konkurētspēju un ilgtspēju. 

Savu uzmanību ostu stratēģiski svarīgajai lomai Latvijas tautsaimniecībā ir pievērsusi arī Satversmes tiesa, kura to ir uzsvērusi analizējot notiekošo ostu reformu, savukārt Satiksmes ministrs norāda, ka “mēs esam pārāk maza valsts, lai mūsu ostas savā starpā nesaudzīgi konkurētu, nevis sadarbotos.” Viennozīmīgi arī LVR Flote uzskata, ka ostu sadarbība ir būtiska visai Latvijas transporta nozarei un veiksmīgai tautsaimniecības attīstībai ilgtermiņā.

Gallery

LVR Flote ir uzticams, stabils un pieredzējis uzņēmums, kas ar savu pakalpojumu klāstu veicina Latvijas ostu konkurētspēju

This site is registered on wpml.org as a development site.