LVR Flote

Projekti

I - Mūsdienīga un efektīva ledlauža iegāde ledus laušanas nodrošināšanai Rīgas jūras līcī

Ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras CINEA līdzfinansējumu transporta militārās mobilitātes programmas CEF-T-2022-MILMOB-WORKS ietvaros tiek īstenots projekts “Mūsdienīga un efektīva ledlauža iegāde ledus laušanas nodrošināšanai Rīgas jūras līcī (Icebreaking Riga)”.

Projekta ietvaros, LVR Flote plāno jauna daudzfunkcionāla hibrīdpiedziņas ledus klases kuģa iegādi, lai uzlabotu ledus laušanas tehnisko kapacitāti Rīgas ostā un Rīgas jūras līcī, kā arī lai nodrošinātu efektīvāku LVR Flote pakalpojumu sniegšanu, atbilstoši uzņēmuma vīzijai. Ārpus ledus navigācijas laika kuģi plānots izmantot boju apkalpošanai, mērījumu veikšanai un atbalsta funkciju nodrošināšanai piesārņojuma savākšanas un citos darbos.

Ņemot vērā arī kuģa militārās izmantošanas iespējas, projekta īstenošana palīdzēs vajadzības gadījumā sniegt atbalsta funkcijas Latvijas Robežsardzes un Krasta apsardzes dienestiem, jo daudzfunkcionālais kuģis būs piemērots arī militāras nozīmes aprīkojuma un personāla pārvadāšanai. Vienlaikus, virzoties uz klimatneitralitātes jeb dekarbonizācijas mērķu sasniegšanu, hibrīdpiedziņa ļaus būtiski samazināt tehniskās flotes radītās fosilās degvielas emisijas.

Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 10 785 000,00 apmērā. Atbilstoši CINEA finansēšanas līguma nosacījumiem projekta īstenošanai ir piešķirts CINEA līdzfinansējums ar 50% intensitāti no projekta attiecināmajām izmaksām.

Kuģa iegādei normatīvo aktu kārtībā tika veikts starptautisks atklāts konkurss (ID Nr. LVRFLOTE 2023/2-AK/1). 2023.gada novembrī LVR Flote noslēdza līgumu ar iepirkuma uzvarētāju Baltic Workboats AS

Atruna: šīs publikācijas autors ir LVR Flote, tās saturā paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne CINEA nenes atbildību par šajā saturā paustajiem uzskatiem.

      

II - Kuģa dzinēju izplūdes gāzu attīrīšanas reaktora prototipa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras CFLA projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ID Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 ietvaros, tiek īstenots pētniecības projekts Nr. 3.3. “Kuģa dzinēju izplūdes gāzu attīrīšanas reaktora prototipa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē”. Pētniecības projektu īsteno SIA “WTM Solutions” un SIA “LVR Flote”, projekta uzraudzību veic “Mašīnbūves kompetences centrs” MASOC

Projekta ietvaros, LVR Flote un WTM Solutions sadarbojas, lai izstrādātu inovatīvu kuģu dīzeļdzinēju izplūdes gāzu attīrīšanas reaktora prototipu un veiktu tā pārbaudi sākotnēji laboratorijā un vēlāk – reālā darbības vidē uz LVR Flote kuģa LĪVA. Pētniecības projekta īstenošana ir vērsta uz ekoloģiskās ilgtspējas veicināšanu, jo projektā radītā tehnoloģija palīdzēs dīzeļdzinēju kaitīgo vielu emisiju apjoma samazināšanai. WTM Solutions arī plāno sagatavot un iesniegt publicēšanai divas zinātniskās publikācijas.

Projektu paredzēts īstenot 12 mēnešu laikā un tā kopējās attiecināmās izmaksas ir 278’482,32 EUR. LVR Flote attiecināmās izmaksas projektā ir paredzētas 47 783,72 EUR un tām tiks piemērota 40% līdzfinansējuma atbalsta intensitāte.

Par pētniecības projekta gaitu un rezultātiem turpināsim informēt sadaļā Jaunumi.

LVR Flote vērtības ir cilvēks un kompetence, efektivitāte un kvalitāte, drošība, stabilitāte un ilgtspēja, caurskatāmība un atklātība, kā arī vide, inovācijas un attīstība

This site is registered on wpml.org as a development site.