LVR Flote

Ostas infrastruktūras apsaimniekošana

Ostas infrastruktūras apsaimniekošana

Mēs nodrošinām apsaimniekošanas un uzturēšanas funkcijas Rīgas brīvostas pārvaldes īpašumā esošajai vai vadījumā nodotajai ostas infrastruktūrai. Ostas infrastruktūra ietver ēkas, būves un ar tām saistītās inženierkomunikācijas, kā arī hidrotehniskās būves, piestātnes, kuģu ceļus un akvatoriju.

Rīgas ostas kopējā teritorija un akvatorija ir izvietota 6 348 ha platībā, kas ieskauj lielu daļu Rīgas pilsētas teritorijas, ko veido ūdens ceļi, auto ceļi un dzelzceļš. Lai šis sarežģītais mehānisms darbotos un ostas uzņēmumi un klienti varētu to efektīvi izmantot, LVR Flote nodrošina plašu apsaimniekošanas pakalpojumu klāstu:

Teritorijas apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošinām ar savā īpašumā esošajiem tehniskajiem un personāla resursiem. Objektu apsaimniekošanai daļēji tiek izmantoti ārpakalpojumi, kas izvēlēti likuma noteiktajā kārtībā.

Pārvadājumiem pa ūdeni izmantojam 5 mūsdienīgus loču kuterus:

LVR Flote saimnieciskā darbība ir vērsta uz augstas kvalitātes ostas tehnisko pakalpojumu nodrošināšanu, kas ir būtisks ostu konkurētspējas aspekts 

This site is registered on wpml.org as a development site.