LVR Flote

Vide

Vides un ilgtspējas aspektu pārvaldība

2018. gada 21. maijā SIA “LVR Flote” saņēma SIA “Bureau Veritas Latvia” sertifikātu, kas apliecina atbilstību ISO 14001:2015 standarta prasībām, tādējādi apliecinot atbalstu vides aizsardzībai un gatavību pastāvīgi nodrošināt atbilstību vides normatīvo aktu prasībām un veikt nepārtrauktus uzlabojumus vides pārvaldības jomā.

Vides pārvaldības sistēmas ietvaros ir izvērtēta LVR Flote darbība, tās mijiedarbība ar vidi un identificēti būtiskie vides aspekti:

Apzinoties būtisko aspektu nozīmīgumu, LVR Flote ir izstrādātas veicamās darbības būtisko aspektu vadībai.

Vides mērķi 2024.gadam:

Energopārvaldības sistēma

Kopš 2020. gada LVR Flote pārvaldības sistēma ir atzīta par atbilstošu Energopārvaldības standarta ISO 50001 prasībām. Energopārvaldības sistēma ir instruments, ar kura palīdzību ir iespējams racionālāk un efektīvāk izmantot enerģiju. Instrumenta izveides mērķis ir enerģijas izmaksu samazināšana un uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšana. Lai sistēma atbilstu noteiktajiem standarta kritērijiem, uzņēmumam tā regulāri ir jāpilnveido. 

Pārsertifikācija veikta 2023.gada septembrī.

Energoefektivitātes veicināšanas pasākumi:

LVR Flote  vērtības ir cilvēks un kompetence, efektivitāte un kvalitāte, drošība, stabilitāte un ilgtspēja, caurskatāmība un atklātība, kā arī vide, inovācijas un attīstība

This site is registered on wpml.org as a development site.