LVR Flote

Jaunumi

LVR Flote un WTM Solutions īsteno pētniecības projektu – kuģu dzinēju izplūdes gāzu attīrīšanas reaktora prototipa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē

Atveseļošanas fonda  Darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2022.gada 13.septembra līdz 2026.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “WTM Solutions” un SIA “LVR Flote” 2023. gada 1.septembrī uzsāka pētniecības projekta Nr.3.3. Kuģa dzinēju izplūdes gāzu attīrīšanas reaktora prototipa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē īstenošanu.

Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu kuģu dīzeļdzinēju izplūdes gāzu attīrīšanas reaktora prototipu, kā arī veikt tā pārbaudi sākotnēji laboratorijas un sekojoši reālā darbības vidē uz SIA “LVR Flote” kuģa.

Pētniecības projektu plānots realizēt līdz 2024.gada 31.augustam. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 278’482,32, tai skaitā EUR 157’532,65 – Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējums.

Pārskata perioda (no 2023. gada 1. septembra līdz 2023.gada 30. novembrim) mērķis bija izstrādāt gāzes attīrīšanas iekārtas prototipa tehnisko projektu, kas tika sasniegts pilnā apmērā. Tehniskā projektēšana tika veikta izmantojot gāzu emisiju mērījumu un enerģijas bilances aprēķinu rezultātiem.

Gallery

LVR Flote ir uzticams, stabils un pieredzējis uzņēmums, kas ar savu pakalpojumu klāstu veicina Latvijas ostu konkurētspēju

This site is registered on wpml.org as a development site.