Vizītkarte
Finanšu informācija
Atbildīga uzņēmējdarbība
Iepirkumi
Paziņojumi

LVR Flote ir uzticams, stabils un pieredzējis uzņēmums, kas ar sniegto pakalpojumu klāstu dod pienesumu Latvijas ostu konkurētspējai 

 

LVR Flote ir ostu tehnisko pakalpojumu sniedzējs. LVR Flote (iepriekš RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE) dibināta 2010.gada 13.septembrī un ir Rīgas brīvostas pārvaldes 100% daļu piederoša kapitālsabiedrība, kas saskaņā ar kapitāla daļu turētāja noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem veic šādus darbības veidus:

Loču transfērs

Hidrogrāfiskie mērījumi

Avārijas seku likvidācija

Ledus laušana

Velkoņu noma

Ostas infrastruktūras apsaimniekošana

Navigācijas līdzekļu uzturēšana

Ostas objektu būvuzraudzība

Uzņēmuma stratēģiskajām izvēlēm prioritāra nozīme ir ilgtspējīgai attīstībai visās darbības jomās.

LVR Flotes saimnieciskā darbība tiek veikta saskaņā spēkā esošo nacionālo likumdošanu un starptautiskajiem nozares kodeksiem, standartiem un vadlīnijām. Uzņēmums nodrošina atbilstību obligātajām prasībām darbības kvalitātes, drošības un vides aizsardzības jomā.

Lai realizētu vīziju būt par kvalitatīvāko ostu tehnisko pakalpojumu sniedzēju Latvijā, LVR Flote strādā pie jau esošo pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes celšanas, kā arī plāno paplašināt savu biznesa modeli ar jauniem pakalpojumiem saskaņā ar Eiropas līmeņa ostu attīstības tendencēm.

LVR Flotes darbības pamatprincipi ir kvalitāte un drošība, kas sasniedzami ar mūsdienīgām tehnoloģijām, augstu darbinieku profesionalitāti un kompetenci, efektīvu pārvaldības sistēmu un visu iepriekšminēto faktoru nepārtrauktu attīstību. Ikviens darbinieks uz kuģiem un krastā ir atbildīgs par uzņēmuma kopējo mērķu sasniegšanu.

Kontakti

SIA "LVR Flote"

Adrese: Kundziņsalas 3.līnija 36, Rīga, LV-1005

E-pasts:

Telefons: +371 66932616

SIA "LVR Flote"
kuģu piestātnes

Adrese: Meldru iela 5a, Rīga, LV-1015