2022. gada 27. septembris, 08:30

SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE" (RBF) aicina piedalīties velkoņa FOROS izsolē


Izsoles identifikācijas Nr. RBF/2022/23

Izsoles priekšmets: RBF piederošā kuģa FOROS pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšana ar Izsoles uzvarētāju

Tehniskā informācija par kuģi FOROS pieejama izsoles nolikuma 3.pielikumā, vai iepriekš piesakoties kuģa apskatei dabā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 2.decembra plkst.15:00 (termiņš pagarināts ar 11.11.2022. grozījumiem nolikumā).

Kontakti: Informācija par nolikumu – RBF Attīstības un komunikācijas projektu vadītāja Laura Apoga, tālr. (+371) 29243202  

Pieteikšanās kuģa apskatei – RBF Kuģu grupas vadītājs Arno Lāts, tālr. (+371) 29 461 132

Papildu informācijas pieprasījumi - info@rbflote.lv elektroniskās vēstules tematā norādot “Jautājums par kuģa FOROS izsoli Id.Nr.RBF/2022/23”.

Dokumenti:

Izsoles nolikums FOROS

1.pielikums – Pieteikuma forma

2.pielikums – Līguma projekts

3.pielikums – Tehniskā informācija FOROS

Informācija par 11.11.2022. grozījumiem nolikumā

Saskaņā ar Izsoles nolikuma 1.8.3.punktu Pretendentu papildu pieprasīto informāciju Īpašnieks nosūta uz Pretendenta, kurš uzdevis jautājumu, norādīto elektroniskā pasta adresi, un ievieto šo informāciju Īpašnieka mājaslapā. Ar brīdi, kad informācija ievietota Īpašnieka mājaslapā internetā, uzskatāms, ka Pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju par Nolikumu.

Papildu informācijas pieprasījumi:

1.      FOROS vispārējais rasējums/plāns

Dokumenti:

FOROS vispārējais rasējums/plāns

Tanku plāns

2. Can the ship be delivered with certificate for international voyages? Does the ship have any exemption that could be a issue when sailing worldwide?

The vessel was purchased for icebreaking in the Gulf of Riga.

At this moment, the class certificate allows navigation in the Baltic Sea without operating international voyages.

The vessel has been used in the inland waters of Latvia, therefore all rescue and radio-navigation equipment is for use in inland waters.

The Latvian Maritime Administration may issue a one-time permit for voyage outside the navigation area, but it does not  allow use the vessel  for navigation worldwide. Therefore, you would need to change the flag and the classification society.

3. Latest inspection report

Documents attached – Trade certificate and Last report in Latvian language

4. Requirements regarding asbestos on board

The classification society Latvian Maritime Administration does not ask any requirements regarding asbestos on board. FOROS was built in 1983, according to the SOLAS convention, FOROS does not need Asbestos free certificate. IMO clarification: https://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Pages/Asbestos.aspx

5. Equipment - wires for towing 

FOROS has one winch, the length of wire is 500 m

6. Additional photos of the vessel

Available here

7. Is it possible to check vessel in operation at the time of inspection

We can offer sea trials, docking at the expense of buyer.

8. Vessel certification

FOROS certificates available here

At the moment life jackets, fire extinguishing system and AIS are being tested by the classification society, certificates will be issued later. FOROS has been employed in the inland waters, thus, its certificates do not allow international voyages.

9. Can you provide most recent report on thickness of hull constructions?
Please see here the Report of Technical Condition Assessment of Shell Plating from 2021

10. Could you provide running costs of the vessel and fuel consumption, as well as the information on crew minimum safe manning, if possible?
 
Fuel consumption:
1 Main engine 12.8t./day (100%); 10.1 t/day (75%); 6.7t/day (50%)
1 Aux. engine 2,5t. /day (100%); 1.9 t/day (75%); 1.3t. /day (50%)
 
Boiler: 1881.6 kg / day
 
FOROS minimum safe manning document

11. Has FOROS undergone asbestos-free construction and do you have Hazzard material list?

Classification society (Maritime Administration of Latvia) had not issued any requirement for asbestos-free with regard to FOROS. There are asbestos parts in the engine room of the vessel. We do not have a list of all parts which contain asbestos or Hazzard material, as it was not required by the classification society for navigation in inland waters.

 

 

Kontakti

SIA "LVR Flote"

Adrese: Kundziņsalas 3.līnija 36, Rīga, LV-1005

E-pasts:

Telefons: +371 66932616

SIA "LVR Flote"
kuģu piestātnes

Adrese: Meldru iela 5a, Rīga, LV-1015